Zdolność kredytowa k. hipoteczny 2017

A ty jaką masz ?
Sprawdź u mnie

Oddzwaniamy średnio w ciągu 2h/maksymalnie 24  

Dbamy o prywatnosć i chronimy twoje dane.Sprawdź w regulaminie. 

formularz kontaktu

Sprawdzony doradca pomoże bezpłatnie w zakupie mieszkania na kredyt , ubezpieczeniu i w sprawie Twoich finansów osobistych.

Dzwoń , lub wyślij formularz zgłoszenia – nic nie ryzykujesz , moje usługi są bezpłatne .

Zainteresowałem Cię ?


Zadzwoń :606782966 , lub wyślij poniższy formularz kontaktowy . Zawsze oddzwaniam.

Kontaktuję się zwrotnie zazwyczaj do 2h.


FORMULARZ KONTAKTU :

regulamin

Regulamin strony www.KredytPort.pl prowadzonego przez Dariusz Kazula K-port

 

 1. Definicje terminów występujących w Regulaminie:(U2)
  1. Regulamin – niniejszy dokument.
  2. Właściciel – właściciel Strony, prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego KredytPort.pl. Właścicielem serwisu jest Firma (K-port Dariusz Kazula  z siedzibą w Warszawa , 03-984 , Umińskiego 7/42 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP (7151159156, Regon (431188760).
  3. Serwis Internetowy: www.KredytPort.pl
  4. Administrator Serwisu – administratorem Strony prowadzonego w ramach Serwisu Internetowego jest Firma (K-port Dariusz Kazula z siedzibą w Warszawa , 03-984 , Umińskiego 7/42 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP (7151159156, Regon (431188760).
  5. Strona – strona internetowa prowadzona przez Właściciela w ramach Serwisu Internetowego poświęcona jego działalności gospodarczej oraz wydarzeniom z nią związanym, umożliwiająca Właścicielowi publikowanie tekstów oraz innych materiałów, a Użytkownikom i Gościom zapoznawanie się z tekstami oraz innymi materiałami zamieszczonymi w Strona, zaś Użytkownikom wyrażanie własnych opinii.
  6. Opinia – komentarz do materiału opublikowanego na Strona.
  7. Użytkownik – osoba korzystająca z Strony po zarejestrowaniu w serwisie internetowym; czytająca lub komentująca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkownikó
  8. Gość – osoba korzystająca z Strony bez zarejestrowania w serwisie internetowym; wyłącznie czytająca opublikowane wpisy oraz materiały i opinie Użytkownikó
 2. Regulamin określa zasady prowadzenia oraz korzystania z Strony, komentowania i cytowania umieszczonych na Stronie materiałów
 3. Nazwa Strony, jego koncepcja, wygląd graficzny i oprogramowanie jak również wpisy oraz materiały publikowane przez Przedsiębiorcę na Stronie podlegają ochronie prawnej.
 4. Strona:
  1. stanowi formę działalności marketingowej a więc źródło informacji na temat funkcjonowania i działalności Przedsiębiorcy i jego produktów oraz usług
  2. służy wymianie opinii pomiędzy Użytkownikami a Przedsiębiorcą.
  3. Nie jest miejscem gdzie publikuje się oferty, cenniki lub przyjmuje zamówienia
 5. Strona jest stroną internetową założoną w Serwisie Internetowym obejmującą wpisy Przedsiębiorcy oraz opublikowane przez niego materiał
 6. Użytkownicy, po zarejestrowaniu w Serwisie Internetowym zgodnie z jego regulaminem wprowadzonym przez Administratora(U4), mogą komentować opublikowane wpisy oraz materiał Użytkownik Strony publikując opinie na Stronie wyraża zgodę na publikację przez Administratora nicka oraz zdjęcia na Stronie pod napisanymi przez siebie opiniami. Zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego, Użytkownikom Strony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych, którym jest Administrator Serwisu, zbiera zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.
 7. Goście mogą wyłącznie czytać opublikowane wpisy oraz materiał
 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo na stronie , za pośrednictwem Administratora:
  1. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających sformułowania wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe oraz zawierające treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
  2. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
  3. usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Stronie.

Niezależnie od powyższego, Administrator jest uprawniony do usunięcia lub   niedopuszczenia do publikacji opinii niezgodnych z regulaminem Serwisu Internetowego.

 1. Użytkownik, w granicach określonych przez regulamin Serwisu Internetowego, ma prawo publikować swoje własne opinie, w tym te krytyczne wobec poruszonego tematu oraz opinii innych użytkownikó Ma również obowiązek pamiętać o zachowaniu odpowiedniej formy wypowiedzi i przestrzeganiu zasad moralnych. Krytyka skierowana pod adresem Przedsiębiorcy lub jego oferty produktowej bądź pod adresem Administratora powinna opierać się na faktach i być poparta merytorycznymi argumentami.
 2. Każdy Użytkownik oraz Gość korzystający z Strony jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu, niezależnie od obowiązku przestrzegania regulaminu Serwisu Internetowego. Każdy Użytkownik oraz Gość zobowiązuje się w szczególności do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Przedsiębiorcy, Administratora, Użytkowników oraz Goś
 3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelż Zabrania się wykorzystywania Strony w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 4. Opinia może zostać opublikowana przez każdego Użytkownika, w momencie wpisania swojego nicka, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w odpowiednie pola dialogowe udostępnione pod wpisami oraz materiałami opublikowanymi przez Przedsiębiorcę.
 5. Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.
 6. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie są stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Strony.(U5)
 7. Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkownikó Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Przedsiębiorcy ani Administratora. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 8. Przedsiębiorca:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Strony wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkownikó
  2. nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Strony, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie komunikatu pod adresem: KredytPort.pl
  3. nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkownikó Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Przedsiębiorcy, Administratora bądź innych Osób.

Ani Przedsiębiorca, ani Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Strony.

 1. Wszelkie dane opublikowane przez Przedsiębiorcę na Stronie pochodzą ze źródeł, które Przedsiębiorca uznał za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi jednak na możliwości występowanie błędów spowodowanych działaniami ludzi lub urządzeń, jak również innych czynników, Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy czy pominięcia, które mogą wystąpić na Stronie.
 2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia oraz wszelkie inne dane) prezentowany na Stronie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uzyskania pisemnej zgody od Przedsiębiorcy i podania źródła publikacji (nazwiska autora oraz adresu strony).
 3. Zarówno publikacje na Stronie, jak i znaki graficzne, logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właś
 4. Użytkownik publikując opinię na Stronie oświadcza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. Również korzystanie z Strony przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.(U6)
 5. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Strony mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Strony będą rozpatrywane przez Administratora zgodnie z regulaminem Serwisu Internetowego.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: www.KredytPort.pl/regulamin
 8. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Przedsiębiorca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników oraz Gości poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.
 10. Ochrona danych osobowych
  Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Kredytport  przekazanych w procesie obsługi oraz zawartych w dokumentach, w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego, w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych lub otrzymywanie od K-PORT DARIUSZ KAZULAinformacji o usługach  finansowych, , atrakcyjnych ofertach ubezpieczeń oraz nowościach rynku bankowego i ubezpieczeniowego.
  •    Administratorem Państwa danych osobowych jest K-Port Dariusz Kazula jest Firma (K-port Dariusz Kazula  z siedzibą w Warszawa , 03-984 , Umińskiego 7/42 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP (7151159156, Regon (431188760).
 • Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez K-PORT DARIUSZ KAZULA działalności w zakresie pośrednictwa oraz doradztwa finansowego oraz w celu marketingu usług własnych KREDYTPORT.PL, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez K-PORT DARIUSZ KAZULA  usług pośrednictwa oraz doradztwa finansowego.
  •    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania,   w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
  •    Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji za pośrednictwem e-mail: Formularza kontaktowego na stronie internetowej http://kredytport.pl/index.php/contact/o-doradcy/

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez K-PORT DARIUSZ KAZULA usług pośrednictwa finansowego lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji prosimy o przesłanie odwołania za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej http://kredytport.pl/index.php/contact/o-doradcy/
•    Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt za pośrednictwem Formularza na stronie internetowej www.KredytPort.pl.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną
•    Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez K-Port Dariusz Kazula usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie K-Port Dariusz Kazula identyfikującego go adresu elektronicznego oraz zaznaczenie odpowiedniego pola w serwisie pod klauzulami  o przetwarzaniu danych osobowych oraz o otrzymywaniu informacji handlowej drogą elektroniczną, wyraża zgodę na przesyłanie przez KredytPort.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
•    Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez KredytPort.pl.
•    Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do K-Port Dariusz Kazula za pośrednictwem Formularza kontaktowego na stronie internetowej http://kredytport.pl/index.php/contact/o-doradcy/   K-port Dariusz Kazula rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia, jednak w sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni.
•    Po rozpatrzeniu reklamacji K-Port Dariusz Kazula wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

IX. Postanowienia końcowe
•    Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
•    K-Port Dariusz Kazula zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
•    Zmieniony Regulamin będzie dostępny w serwisie KredytPort.pl  od momentu jego zmiany wraz z zaznaczeniem zachodzących zmian. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku wobec praw lub obowiązków użytkowników powstałych w związku
z korzystaniem z serwisu przed jego zmianą, chyba że są korzystniejsze dla użytkowników. Dotychczasowy Regulamin dostępny jest w K-Port Dariusz Kazula i będzie przekazywany zainteresowanemu użytkownikowi bezpłatnie na każde żądanie skierowane mailem na adres: dariusz.kazula@KredytPort.pl .

Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty jego ogłoszenia pod adresem:

http://kredytport.pl/index.php/regulamin/

Duże Rodziny Najwyższa Zdolność Kredytowa 2017

Witaj mamo , bądź tato gromadki dzieci.

Na początek wieli szacunek , ze chcieliście przyjąć na ten świat tyle dzieci. Każde z nich to wielki darzniżki bankowe karta dużej rodziny i wielka odpowiedzialność za ich los.Na co dzień mam do czynienia z rodzinami wielodzietnymi .

Znam wasze potrzeby powiększania samochodu , bo dzieci już się nie mieszczą i trzeba kupić minivana , lub zmienić mieszkanie na większe .

Teraz masz niebywałą możliwość zmiany na większe mieszkania, lub kupna domu nie ponosząc niewielkim nakładem , dzięki  dopłacie MdM .

Ponad 100.000 dopłaty może znacżąco zmienić twoje warunki lokalowe. Dzięki temu że masz trójkę , lub więcej dzieci, nawet jak masz powyżej 35 lat. Bo dla Programu  MdM jesteś MŁODY 😉

A teraz konkretnie .

 Bank Gospodarstwa Krajowego może dopłacić Ci w programie MdM nawet 30% jego wartości . Maksymalnie kwotę 114 tysięcy złotych .
To pewnie wiesz .

To ostatni moment na dopłaty. Bez straszenia . To same fakty.

Środki na 2016 rok zostały wyczerpane już w 1 kwartale tamtego roku .
73% środków na 2017 rok zostało już także wykorzystane. Dane na 11.1.2017

Zostały środki  na 2018 rok .

Nowe środki dostępne już są od 2 stycznia 2017 . Śledząc liczbę złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego o dopłaty środki mogą się wyczerpać już około 15 stycznia 2017 roku.

Więc jeśli chcesz coś zmienić , może być to dobry moment na zmiany na dobre w Twoim życiu.

Nic nie tracisz , bo nawet jeśli sprzedasz mieszkanie po kilku latach , jest mało prawdopodobne by straciło np. 20, 25% ceny .

Maksymalne wskaźniki ceny m2 dla Warszawy z rynku pierwotnego to w IV kwartale 6 433,43, dla wtórnego 5 263,71 zł.
Możesz za nie kupić np.dwu, trzypokojowe , czteropokojowe mieszkanie , lub dom.

Krótki opis dopłat w Programie Mieszkanie Dla Młodych dla danych z grudnia ( XII ) 2016r :

W Mdm Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaca w zależności od liczby dzieci . Maksymalne dopłaty mogą wynieść:
10% dla nabywców nie wychowujących dzieci- 29 242,85 zł
15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko-43 864,28 zł
20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci-58 485,70 zł
30% dla nabywców wychowujących troje dzieci, 114 047,12 zł

Sprawdź jaką dopłatę otrzymasz, oraz jak dobrze przygotować się do wnioskowania na początku roku 2017.
Podpowiem jak negocjować z deweloperem i jak szybko przeprocesować wniosek , by za kilka tygodni ty i twoja rodzina mogła mieszkać w nowym mieszkaniu.
W ofercie mam 20 banków , 15 lat doświadczenia .
Zapytaj o warunki dla Ciebie. Nie ponosisz żadnych opłat .

A teraz o możliwościach finansowych .

Najwyższa zdolność dla rodziny 5 osobowej :
2 osoby dorosłe + 3 dzieci ( 2+3 )
Dochód 5500 zł netto .
Warszawa
Brak obciążeń.
Bank 1: zdolność 152.000zł na 35 lat
Bank 2 :zdolność 185.000zł na 35 lat
Bank 3 : najwyższa zdolność 217.000zł na 35 lat
Z maksymalną dopłatą można kupić mieszkanie za 330.000zł bez wkładu własnego.

Masz inne dochody . Zadzwoń , policzę Twoją zdolność kredytową .


 

 


 

Dzwoń  , lub wyślij formularz zgłoszenia - nic nie ryzykujesz , moje usługi są bezpłatne .

Zainteresowałem Cię ?

Zadzwoń :606782966 , lub wyślij poniższy formularz kontaktowy . Zawsze oddzwaniam.

Kontaktuję się zwrotnie zazwyczaj do 2h.


FORMULARZ KONTAKTU :


 

kredyt na mieszkanie – który bank najlepszy ?

Szukasz kredytu na zakup mieszkania ?

Interesuje Cię wysoka zdolność kredytowa , prowizja 0% , czy niska marża?

Rozważasz różne możliwości zakupu.

Rozumiem , sam kupując mieszkanie miałem ogrom rozterek.

Masz prawo mieć szereg pytań .

Chętnie na nie odpowiem .

Działam zupełnie inaczej niż doradcy na rynku .

Dla mnie klient to nie cytrynka do wyciśnięcia i często nie sugeruję swoim klientom brania kredytu na maksymalną zdolność .

Jeśli jesteś singlem zakup  apartamentu 100 m może nie być dla Ciebie korzystną ofertą .

A jakie mieszkanie ma kupić para przyszłych małżonków?

Kawalerka, dwu-pokojowe, a może większe?

Na spotkaniu policzymy wszystkie koszty zakupu , remontu , kredytowe,  oraz notarialne i porozmawiamy o tym jak mądrze kupić .

Dodatkowo bez emocji podpowiem o możliwości negocjacji z deweloperem .

Przygotuję najbardziej korzystne oferty kredytu  , pokazując plusy i minusy oferty.

Podpowiem  jak sprawnie przejść przez procedury bankowe , bez zbytniego angażowania klienta .

Brakuje wkładu własnego ?

Podpowiem jak go uzbierać .

Czy warto brać kredyt hipoteczny ? A może najem będzie tańszy?

Zadzwoń , lub wyślij zgłoszenie  kontaktowe  już teraz .

Która oferta będzie dla Ciebie najlepsza?

 

Zainteresowałem Cię ?

Zadzwoń :606782966 , lub wyślij poniższy formularz kontaktowy .Zawsze oddzwaniam. Kontaktuję się zwrotnie zazwyczaj do 2h.


FORMULARZ KONTAKTU :

Mądry i tani zakup mieszkania w kredycie? Bezpłatne porady doradcy.

domek w górach _budowa
Własny dom, mieszkanie?Czy brać kredyt na nie?

Wiele osób pragnie kupić mieszkanie , bądź dom.

Przygotowując  się do tej długookresowej decyzji zadają sobie pytania :

Ale czy warto ryzykować ?

A może lepiej jest wynająć ?

Jaki wkład własny będzie odpowiedni ?

Jakie mieszkanie wybrać ?

Odpowiedź też nie jest prosta.
Zależy od wielu czynników.

Na spotkaniu odpowiadam nieskrępowanie na każde pytania dotyczące zakupu , przygotowania się do kupna nieruchomości , zagrożeniach i zaletach kupna konkretnego mieszkania, oraz jak bezpiecznie nabyć nieruchomość i przedstawię sprawdzone metody oszczędności przy jego zakupie:

np. jak szybko i sprawnie kupić mieszkanie bez agencji nieruchomości , albo ile mogę na transakcji oszczędzić

Ile marży deweloper jest w stanie spuścić z ceny .

Argumenty za kupnem z rynku pierwotnego i wtórnego .

Nie dostaniesz tego u 90% doradców .

Dzięki tej wiedzy masz możliwość oszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych .

Jeśli  zależy Ci na tej bezpłatnej wiedzy , umów się ze mną .

Obiektywnie rozmawiamy o ryzyku , kosztach , opcjach .

Kredyt hipoteczny jest decyzją na całe lata. Warto spotkać się z doradcą , który nie jest zależny od planów sprzedażowych , sieci sprzedaży danej grupy bankowej, z bogatą ofertą .

Ja mam 25 banków w ofercie i składam zazwyczaj ofertę równocześnie do 3 banków (by nie angażować klientów w czasochłonne bieganie po bankach )

Zadzwoń , lub wypełnij formularz  umów się na spotkanie.

Nic nie ryzykujesz i nic za to nie płacisz.

 

FORMULARZ KONTAKTU 

W kredytach hipotecznych działamy w całej Polsce.

Oddzwaniamy możliwie szybko zazwyczaj do 2 godzin.

tel. 606782966

 

 

Czym się zajmuję :

W czym mogę Ci pomóc ? Darek- doradca finansowy ubezpieczeniowy Warszawa

multiagent multiagencja broker Witam Cię na mojej stronie. Mam na imię Darek Przygodę z finansami osobistymi zaczynałem w 2001 roku zaczynając współpracę z towarzystwem Nationale Nederlanden wyposażony w pierwsze laptopy o wartości 12.000zł dla agentów służące do symulacji składek .Strach było z tym chodzić , by nie dostać łupnia w bramie. A klienci bardziej skupieni byli na tym "cacku"niż na naszej rozmowie. Dalsze  doświadczenie  zdobywałem w firmach ubezpieczeń grupowych Gerling , majątkowych Compensa ,aż wreszcie trafiłem do bankowości pracując w grupie BRE -  współtworząc rozwój mBanku , pnąc się po szczeblach korporacyjnej kariery . Cenię sobie bezpośrednie relacje i swobodę współpracy . Dlatego wybrałem drogę niezależnego doradcy . Od ponad dziesięciu lat zajmuję się  szukaniem dla klientów rozwiązań , będących wyrazem ich potrzeb , a nie moich preferencji prowizyjnych. To w końcu długotrwałe relacje są dla mnie najważniejsze. Nawiązałem współpracę  z brokerami  (25 banków i ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych dla Ciebie ) Dlatego wybieram dla Ciebie najbardziej dopasowane oferty np. kredyt z najniższą marżą , lub najbardziej elastyczny ( bez kilku dodatkowo doklejonych produktów). Byłeś już u dużych firmach doradztwa. Spotkaj się ze mną . Działam niezależnie , nie mam narzuconych limitów sprzedażowych na dane produkty . Zobacz sprawy z innej perspektywy . W przypadku ubezpieczeń jeśli cenisz całkowite  bezpieczeństwo - szukam pełnej ochrony, by Ty i Twoja rodzina spała spokojnie. Dodatkowo podczas szkody pomagam spokojnie przejść ten trudny czas , formalności . Jeśli  szukasz taniego OC , bo musisz je mieć , nie ma problemu , dam radę je znaleźć. Masz firmę , pomogę zabezpieczyć ryzyka związane z jej prowadzeniem . Jeśli chcesz , bez sztampy i niepotrzebnych konwenansów porozmawiamy o innych Twoich potrzebach . Czekam na Twój kontakt . Mottem mojej firmy jest hasło : "Bezpieczna przystań Finansowa" ,  bo chcę by Twoje finanse, majątek , rodzina i ty bezpiecznie pokonywała drogę przez życie. Dzwoń  , lub wyślij formularz zgłoszenia - nic nie ryzykujesz , moje usługi są bezpłatne . Zainteresowałem Cię ? Zadzwoń :606782966 , lub wyślij poniższy formularz kontaktowy . Zawsze oddzwaniam. Kontaktuję się zwrotnie zazwyczaj do 2h.
FORMULARZ KONTAKTU :  
Imię i nazwisko (wymagane) Telefon (wymagane) Adres email (wymagane) Temat
 

Spłać wszystkie kredyty. Płać niską ratę dzięki Taniej konsolidacji .

 Połącz raty i Śpij spokonie.

Tania KONSOLIDACJA. Promocja do 4.04.2017

wolny w kredytach  Spłacasz kilka kredytów i masz duże raty.

Szukasz dobrej konsolidacji kredytów gotówkowych i kart?

Jest dla Ciebie dobra wiadomość. Możesz płacić niższe raty i spłacić kredyt nawet o 1/3 szybciej .

kwota netto:     50 000  PLN

ilość rat:               96

prowizja w %     5,99   %

kwota brutto     52 995 PLN

rata równa:   720 zł


kwota netto: 100 000 PLN
oprocentowanie roczne: 6,89 %
ilość rat: 96
prowizja  5,99 %
kwota brutto 105 990 PLN
rata równa: 1 439 zł


kwota netto:     150 000  PLN

oprocentowanie roczne:             6,89      %

ilość rat: 96

prowizja w %    5,99

kwota brutto     158 985 zł

rata równa:  2 159 zł

Teraz Twój ruch  .Jeśli chcesz pomogę Ci połączyć wszystkie kredyty  w jeden tani   z niską ratą i pokażę sposób wcześniejszej spłaty , tak byś szybko pozbył się wszystkich rat .  Możesz także dobrać dodatkową gotówkę .

Koniec ze stresem , pilnowaniem terminów rat , telefonami z banku .

Kwota kredytu od 5000-250.000 , a nawet 100.000 zł- 1.000.000zł  jeśli masz zabezpieczenie na nieruchomości .


Jak działam w 5 krokach

szybka konsolidacja wielu kredytów w jeden najtańszy

1. Zadzwoń , porozmawiamy o twojej sytuacji 

2. Przygotowuję ofertę : Szybko , sprawnie , najlepszą z możliwych, na spotkaniu , bądź mailowo 

3. Ustalimy plan konsolidacji , pomagam skompletować  dokumenty 

4. Składamy dokumenty do banku . Otrzymujesz  decyzję i podpisujesz umowę w banku i płacisz niską ratę 

5. Pokażę Ci plan nadpłaty i wcześniejszej spłaty kredytu .

Jeśli masz dokumenty kredyt otrzymasz nawet w 3 dni . 

Mam 20 banków w ofercie , nie pobieram dodatkowych opłat , a ty wreszcie  odpoczniesz od dużych rat .

Dzwoń 606782966, lub wyślij poniższy formularz .


FORMULARZ KONTAKTU 

Wyślij zgłoszenie – zawsze oddzwaniam , średnio w ciągu 2 godzin.

Jeśli chcesz , mogę być Twoim osobistym doradcą. Oferta Specjalna to u nas standard.

Tanie Ubezpieczenia i najkorzystniejsze Kredyty . Czemu nie ? Twoje potrzeby , nasze możliwości. Wspólna korzyść. Działamy?

multiagent multiagencja broker Szukasz oferty  z najniższą ceną  , lub elastyczną obsługą ?  Znajdę w oparciu o Twoje potrzeby . Specjalnie dla Ciebie daję z siebie coś więcej : Do wysokiej jakości dodaję  zawsze coś Extra . Bo jesteś dla mnie  ważny . 20 banków i ubezpieczycieli w jednym miejscu i dodatkowe "to coś". To czego nie dostaniesz u innych u nas jest dla Ciebie zawsze dostępne . W kredytach hipotecznych  bezpłatnie dzielę się z Tobą :
 • swoją wiedzą i doświadczeniem  przy zakupie mieszkania ,
 • wiedzą z negocjacji warunków u dewelopera 
 •  negocjuję  dla Ciebie warunki oferty w bankach 
 • dostajesz gratis pakiet doradczy , który pozwala kupić mieszkanie ok 5-7% taniej ( zysk nawet 30.000zł dla 400.000zł wartości nieruchomości)
W kredytach gotówkowych i konsolidacyjnych , oprócz kredytu z możliwie najniższą ratą , dostajesz konkretny plan szybszej spłaty . Widziałeś gdzieś to w branży ?  W ubezpieczeniach mam dla Ciebie dodatkowe pomocne informacje , które pozwolą szybko , prosto  i zabezpieczyć Twoje potrzeby , a w razie szkody , bezstresowo przejść proces jej likwidacji . A oprócz tego spora ilość PROMOCJI cenowych , bądź negocjowane stawki . Zainteresowałem Cię ? Zadzwoń : 606782966 , lub wyślij poniższy formularz kontaktowy . Kontaktuję się zwrotnie zazwyczaj do 2h.
FORMULARZ KONTAKTU :  

Leasing , kredyt co wybrać?

Klient pragnąc  zakupić sprzęt, maszyny , samochód staje często przed pytaniem.

W jaki sposób nabyć pożądany przedmiot?

Czy angażować gotówkę , lub jaki wkład będzie odpowiedni , by sfinansować resztę kredytem , bądź leasingiem ?

Który rodzaj leasingu , będzie dla mnie najkorzystniejszy ?

Zadzwoń

Na te i inne pytania odpowiem , pomogę przygotować korzystną ofertę finansowania, lub podpowiem , cz inna forma zakupu danego przedmiotu będzie bardziej korzystna .

Czekam na Twój kontakt , rozwieję  Twoje wątpliwości , tak byś mógł/mogła podjąć mądrą decyzję .

Dbamy o twoją dyskrecję i szanujemy Twoją prywatność .

Sprawdź sam , zadzwoń, lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy .


FORMULARZ KONTAKTU :